http://www.evertech.co.th
  
ҧ䫵Engine by iGetWeb.com

 ˹á

 йԹ

 Թ

 ǡѺ

 ԡѧâ

 ԸաêԹ

 Դ

Թ


:

:

Ǵ :


¢


Թ > Թй (96)

SDG6022X/SDG6032X/SDG6052X : 200MHz,350MHz,500MHz ͧԴѭҳ, TrueArb technology, 2 ͧ, 2.4 GSa/s,16 bit, Wave length 2-20 Mpts, modulation

  

SDG6022X/SDG6032X/SDG6052X : 200MHz,350MHz,500MHz ͧԴѭҳ, TrueArb technology, 2 ͧ, 2.4 GSa/s,16 bit, Wave length 2-20 Mpts, modulation

ҹ

SDS5000X/SDS5104X : 500MHz - 1GHz ʫ⤻, 4 ͧѭҳ, 5 GSa/s, ˹¤250M, 480,000 wfm/s, 10.1, SPO technology

  

SDS5054X/SDS5104X : 500MHz - 1GHz ʫ⤻, 4 ͧѭҳ, 5 GSa/s, ˹¤250M, 480,000 wfm/s, 10.1, SPO technology

ҹ

SDS2202X-E/SDS2352X-E : 200 MHz-350 MHz ʫ⤻, 2 ͧѭҳ, 2 GSa/s, ˹¤28M, 400,000 wfm/s, 7, 1 Mpts FFT

  

SDS2202X-E/SDS2352X-E : 200 MHz-350 MHz ʫ⤻, 2 ͧѭҳ, 2 GSa/s, ˹¤28M, 400,000 wfm/s, 7, 1 Mpts FFT

ҹ

T-20 : 320x240 ԡ ͧҾ͹͡Ѻ⿹, -10 ֧ 330 ͧ, 8.5Hz, Ѻк Android system

  

T-20 : 320x240 ԡ ͧҾ͹͡Ѻ⿹, -10 ֧ 330 ͧ, 8.5Hz, Ѻк Android system

ҹ

BS-380 : 7 ͧẺ´٧, JPG(640x480/1920x1080), ѹ֡մ(MP4), (úẺعͺ)

  

BS-380 : 7 ͧẺ´٧, JPG(640x480/1920x1080), ѹ֡մ(MP4), (úẺعͺ)

ҹ

DT-6234B/DT-6236B : ͧѴͺẺ

  

DT-6234B/DT-6236B : ͧѴͺẺ

ҹ

DT-968/DT-968W/DT-969/DT-969H/DT-969W : PM2.5 ͧѴ

  

DT-968/DT-968W/DT-969/DT-969H/DT-969W : PM2.5 ͧѴ

ҹ

DT-265 : ͧѴ

  

DT-265 : ͧѴ

ҹ

CLT-1000 : ͧѴ俿

  

CLT-1000 : ͧѴ俿

ҹ

DT-853 : ͧѴʴẺ

  

DT-853 : ͧѴʴẺ

ҹ

DT-870B/DT-870/DT-872 : 80x80ԡ ͧҾ͹, -20 ֧ 380 ͧ, 50Hz

  

DT-870B/DT-870/DT-872 : 80x80ԡ ͧҾ͹, -20 ֧ 380 ͧ, 50Hz

ҹ

T-10 : ͧҾ͹͡Ѻ⿹, -20 ֧ 260 ͧ, 50Hz

  

T-10 : ͧҾ͹͡Ѻ⿹, -20 ֧ 260 ͧ, 50Hz

ҹ

DT-971S/DT-971H/DB-640 : 160x120 ԡ 640x512 ԡ ͧҾ͹ẺҪվ, -20 ֧ 400 ͧ, 50Hz, 100Mbps 600 ֧ 2000 ͧ, 30Hz

  

DT-971S/DT-971H/DB-640 : 160x120 ԡ ͧҾ͹ẺҪվ, -20 ֧ 400 ͧ, 50Hz, 100Mbps Ethernet, Composite video output, PAL NT

ҹ

DT-9896/DT-9897/DT-9898 : 384x288 ԡ ͧҾ͹ẺҪվ, -20 ֧ 650 ͧ, 50Hz

  

DT-9896/DT-9897/DT-9898 : 384x288 ԡ ͧҾ͹ẺҪվ, -20 ֧ 650 ͧ, 50Hz

ҹ

DT-9871/DT-9873/DT-9873B/DT-9875/DT-9877/DT-9885/DT-9887 : ͧҾ͹㹵, ´ 160x120 ԡ, -20 ֧ 800 ͧ, 50Hz

  

DT-9871/DT-9873/DT-9873B/DT-9875/DT-9877/DT-9885/DT-9887 : ͧҾ͹㹵, ´ 160x120 ԡ, -20 ֧ 800 ͧ, 50Hz

ҹ

DT-9889 : ŵҾͧҾ͹㹵, ´ 80x80 ԡ, -20 ֧ 260 ͧ, 50Hz

  

DT-9889 : ŵҾͧҾ͹㹵, ´ 80x80 ԡ, -20 ֧ 260 ͧ, 50Hz

ҹ

DT-898/DT-898A/DT-889/DT-889A : ŵҾͧҾ͹㹵, ´ 80x60 ԡ, -20 ֧ 260 ͧ, 50Hz

  

DT-898/DT-898A/DT-889/DT-889A : ŵҾͧҾ͹㹵, ´ 80x60 ԡ, -20 ֧ 260 ͧ, 50Hz

ҹ

DT-125G : ͧѴẺ, 1 ֧ 75%, ʴػٹ 0.1 ֧ 2.4%, س -40 ֧ 70 ͧ, 0 ֧ 100%RH ҾúѴ

  

DT-125G : ͧѴẺ, 1 ֧ 75%, ʴػٹ 0.1 ֧ 2.4%, س -40 ֧ 70 ͧ, 0 ֧ 100%RH ҾúѴ

ҹ

DT-120 : ͧѴẺ, ʴẺ LCD , 6 ֧ 44%, ʴػٹ 0.2 ֧ 2.0%, س 0 ֧ 50 ͧ

  

DT-120 : ͧѴẺ, ʴẺ LCD , 6 ֧ 44%, ʴػٹ 0.2 ֧ 2.0%, س 0 ֧ 50 ͧ

ҹ

DT-156H : ͧѴ˹, 0 ֧ 1350um, ͺẺ Non-Magnetic, ͺǹ

  

DT-156H : ͧѴ˹, 0 ֧ 1350um, ͺẺ Non-Magnetic, ͺǹ

ҹ

LA-1010 : 3 1 ͧ᡹ѧ, , , ͧѴçѹ俿 AC

  

LA-1010 : 3 1 ͧ᡹ѧ, , , ͧѴçѹ俿 AC

ҹ

LA-1016 : ͧѭҳдԨԵŵ

  

LA-1016 : ͧѭҳдԨԵŵ

ҹ

LDM-100H : Ѵ, 0.05 ֧ 100 , ӹǹ鹷, ҵ, Pythagoras, Ѵͧ, ٧ش, ҵش

  

LDM-100H : Ѵ, 0.05 ֧ 100 , ӹǹ鹷, ҵ, Pythagoras, Ѵͧ, ٧ش, ҵش

ҹ

DT-9935 : ū, 跴ͺ 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz, Q (Quality),D (Dissipation),Theta

  

DT-9935 : ū, 跴ͺ 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz, Q (Quality),D (Dissipation),Theta

ҹ

BX-150 : ͧͺºس Dry-well, 33 ֧ 300 ͧ

  

BX-150 : ͧͺºس Dry-well, 33 ֧ 300 ͧ

ҹ

BX-500 : ͧͺºͧѴسẺԹô, 50 ֧ 500 ͧ, 鹷شͺ 2.25 (57 .) blackbody target

  

BX-500 : ͧͺºͧѴسẺԹô, 50 ֧ 500 ͧ, 鹷شͺ 2.25 (57 .) blackbody target

ҹ

DT-8869H : ͧѴسẺԹô, -50 ֧ 2200 ͧ, 50:1 D S, , ѴسẺѾ, ż

  

DT-8869H : ͧѴسẺԹô, -50 ֧ 2200 ͧ, 50:1 D S, , ѴسẺѾ, ż

ҹ

HS-178 : ѡ ẺŴ, ͡ 3 ͹ ֧ 7 ͹, ǵ 3.82 ֧ 9.18

  

HS-178 : ѡ ẺŴ, ͡ 3 ͹ ֧ 7 ͹, ǵ 3.82 ֧ 9.18

ҹ

SPD1168X : 觨俵çẺ, ʴẺ LCD waveform, ҷط 16V/8A, 128W, ´ 1mV/1mA, տѧ蹵 Timer

  

SPD1168X : 觨俵çẺ, ʴẺ LCD waveform, ҷط 16V/8A, 128W, ´ 1mV/1mA, տѧ蹵 Timer

ҹ

T2000 : ͧѴǴẺͧ, 0.010 ֧ 1000 , TRMS 0.05mA ֧ 20A, Ҵٻҡ 32.

  

T2000 : ͧѴǴẺͧ, 0.010 ֧ 1000 , TRMS 0.05mA ֧ 20A, Ҵٻҡ 32.

ҹ
view

 ˹á

 йԹ

 Թ

 ǹŴᤵͤ

 ǡѺ

 ԸաêԹ

 Դ

view