http://www.evertech.co.th
  
ҧ䫵Engine by iGetWeb.com

 ˹á

 йԹ

 Թ

 ǡѺ

 ԡѧâ

 ԸաêԹ

 Դ

Թ


:

:

Ǵ :


¢


Թ > ʫ⤻

SDS5000X/SDS5104X : 500MHz - 1GHz ʫ⤻, 4 ͧѭҳ, 5 GSa/s, ˹¤250M, 480,000 wfm/s, 10.1, SPO technology

  

SDS5054X/SDS5104X : 500MHz - 1GHz ʫ⤻, 4 ͧѭҳ, 5 GSa/s, ˹¤250M, 480,000 wfm/s, 10.1, SPO technology

ҹ

SDS2202X-E/SDS2352X-E : 200 MHz-350 MHz ʫ⤻, 2 ͧѭҳ, 2 GSa/s, ˹¤28M, 400,000 wfm/s, 7, 1 Mpts FFT

  

SDS2202X-E/SDS2352X-E : 200 MHz-350 MHz ʫ⤻, 2 ͧѭҳ, 2 GSa/s, ˹¤28M, 400,000 wfm/s, 7, 1 Mpts FFT

ҹ

SDS2000X Series : ԨԵʫ⤻Ẻ New SPO, ٧ش 300MHz, 4 ͧѭҳ, ѭҳ 140Mpts, ʴѭҳẺس

SDS2000X Series : ԨԵʫ⤻Ẻ New SPO, ٧ش 300MHz, 4 ͧѭҳ, ѭҳ 140Mpts, ʴѭҳẺس

ҹ

SDS1000CFL Series : ԨԵʫ⤻Ẻ 4 ͧѭҳ, 70 MHz -300 MHz

SDS1000CFL Series : ԨԵʫ⤻Ẻ 4 ͧѭҳ, 70 MHz -300 MHz

ҹ

SDS1000X-E Series : ⤻ԨԵ 100MHz - 200MHz 2-4 ᪹, 1GSa/s 14M Mem-dep, 100,000wfm/s, 7, SPO technology, 1Mpts FFT

  

SDS1000X-E Series : ⤻ԨԵ 100MHz - 200MHz 2-4 ᪹, 1GSa/s 14M Mem-dep, 100,000wfm/s, 7, SPO technology, 1Mpts FFT

ҹ

SDS1000DL+ Series : ԨԵʫ⤻Ẻ 2 ͧѭҳ, 50 MHz - 200 MHz, 32 Kpts

  

SDS1000DL+ Series : ԨԵʫ⤻Ẻ 2 ͧѭҳ, 50 MHz - 200 MHz, 32 Kpts

ҹ

SDS1000CNL+ : ʫ⤻

  

SDS1000CNL+ : ʫ⤻

ҹ

SDS1000CML+ : ԨԵʫ⤻Ẻ 2 ͧѭҳ, 70 MHz - 150 MKz, 2 Mpts

  

SDS1000CML+ : ԨԵʫ⤻Ẻ 2 ͧѭҳ, 70 MHz - 150 MKz, 2 Mpts

ҹ

SDS1000X+ : ԨԵʫ⤻Ẻ SPO, ٧ش 100MHz - 200MHz, 2 ͧѭҳ, ѭҳ 14Mpts, ʴѭҳẺس

  

SDS1000X+ : ԨԵʫ⤻Ẻ SPO, ٧ش 100MHz - 200MHz, 2 ͧѭҳ, ѭҳ 14Mpts, ʴѭҳẺس

ҹ

SDS2000X Series : ԨԵʫ⤻Ẻ New SPO, ٧ش 300MHz, 2 ͧѭҳ, ѭҳ 140Mpts, ʴѭҳẺس

  

SDS2000X Series : ԨԵʫ⤻Ẻ New SPO, ٧ش 300MHz, 2 ͧѭҳ, ѭҳ 140Mpts, ʴѭҳẺس

ҹ

SDS1000X : ԨԵʫ⤻Ẻ SPO, ٧ش 100MHz - 200MHz, 2 ͧѭҳ, ѭҳ 14Mpts, ʴѭҳẺس

 

SDS1000X : ԨԵʫ⤻Ẻ SPO, ٧ش 100MHz - 200MHz, 2 ͧѭҳ, ѭҳ 14Mpts, ʴѭҳẺس

ҹ

SDS2000 SERIES : ʫ⤻

 

SDS2000_ʫ⤻

ҹ

SHS800 Series : ⤻, 60MHz, ֧ 200MHz

 

SHS800 Series : ⤻, 60MHz, ֧ 200MHz

ҹ

CA620T/CA630T : ͧѴѭҳ俿+

SPECIFICATION :• 20MHz/30MHz dual channel series...

ҹ

SHS1000 Series : ʫ⤻Ẻ2ͧѭҳ 60MHz - 100MHz, ¡Ǵ

SHS1000 Series : ʫ⤻Ẻ2ͧѭҳ 60MHz - 100MHz, ¡Ǵ

ҹ

SDS1000CFL Series : ԨԵʫ⤻Ẻ 2 ͧѭҳ, 70 MHz -300 MHz

SDS1000CFL Series : ԨԵʫ⤻Ẻ 2 ͧѭҳ, 70 MHz -300 MHz

ҹ

SDS1000CM : ԨԵʫ⤻Ẻ2ͧѭҳ

 

Apply:...

ҹ

SDS1000D : ԨԵ ʫ⤻Ẻ2ͧѭҳ

Apply:...

ҹ
view

 ˹á

 йԹ

 Թ

 ǹŴᤵͤ

 ǡѺ

 ԸաêԹ

 Դ

view