http://www.evertech.co.th
  
ҧ䫵Engine by iGetWeb.com

 ˹á

 йԹ

 Թ

 ǡѺ

ԡѧâ

 ԸաêԹ

 Դ

Թ


:

:

Ǵ :


¢


Թ > ͧҾ͹

THT46 : ͧҾ͹, ´Ҿ 160x120 Pixel, -20 ֧ 350 ͧ, 㹡èѺҾ 50Hz, Ҵ˹Ҩ 2.8 , x1 ֧ x32

THT46 : ͧҾ͹, ´Ҿ 160x120 Pixel, -20 ֧ 350 ͧ, 㹡èѺҾ 50Hz, Ҵ˹Ҩ 2.8 , x1 ֧ x32

ҹ

THT32 : ͧҾ͹, ´Ҿ 32x31 Pixel, -20 ֧ 300 ͧ, 㹡èѺҾ 9Hz, Ҵ˹Ҩ 2.2 , Ҿ͹ PiP Function

 

THT32 : ͧҾ͹, ´Ҿ 32x31 Pixel, -20 ֧ 300 ͧ, 㹡èѺҾ 9Hz, Ҵ˹Ҩ 2.2 , Ҿ͹ PiP Function

ҹ

THT70 : ͧҾ͹, ´Ҿ 384x288 Pixel, -20 ֧ 400 ͧ, Ҵ˹Ҩ 3.5 , Ҿ͹ PiP Function

  

THT70 : ͧҾ͹, ´Ҿ 384x288 Pixel, -20 ֧ 400 ͧ, Ҵ˹Ҩ 3.5 , Ҿ͹ PiP Function

ҹ

THT60 : ͧҾ͹, ´Ҿ 160x120 Pixel, -20 ֧ 400 ͧ, Ҵ˹Ҩ 3.5 , Ҿ͹ PiP Function, Ҿ x1 ֧ x20

  

THT60 : ͧҾ͹, ´Ҿ 160x120 Pixel, -20 ֧ 400 ͧ, Ҵ˹Ҩ 3.5 , Ҿ͹ PiP Function, Ҿ x1 ֧ x20

ҹ

THT45 : ͧҾ͹, ´Ҿ 80x80 Pixel, -20 ֧ 350 ͧ, 㹡èѺҾ 50Hz, Ҵ˹Ҩ 2.8 , Ҿ͹ PiP Function,

  

THT45 : ͧҾ͹, ´Ҿ 80x80 Pixel, -20 ֧ 350 ͧ, 㹡èѺҾ 50Hz, Ҵ˹Ҩ 2.8 , Ҿ͹ PiP Function

ҹ

THT49 : ͧͧ͹дѺ´(384x288ԡ)

GENERAL :THT49 is a high-end infrared professional camera (384 x 288pxl resolution)...

ҹ
view

 ˹á

 йԹ

 Թ

 ǹŴᤵͤ

 ǡѺ

 ԸաêԹ

 Դ

[close]
view