http://www.evertech.co.th
  
ҧ䫵Engine by iGetWeb.com

 ˹á

 йԹ

 Թ

 ǡѺ

 ԡѧâ

 ԸաêԹ

 Դ

Թ


:

:

Ǵ :


¢


Թ > ͧҾ͹

T-20 : 320x240 ԡ ͧҾ͹͡Ѻ⿹, -10 ֧ 330 ͧ, 8.5Hz, Ѻк Android system

  

T-20 : 320x240 ԡ ͧҾ͹͡Ѻ⿹, -10 ֧ 330 ͧ, 8.5Hz, Ѻк Android system

ҹ

DT-870B/DT-870/DT-872 : 80x80ԡ ͧҾ͹, -20 ֧ 380 ͧ, 50Hz

  

DT-870B/DT-870/DT-872 : 80x80ԡ ͧҾ͹, -20 ֧ 380 ͧ, 50Hz

ҹ

T-10 : ͧҾ͹͡Ѻ⿹, -20 ֧ 260 ͧ, 50Hz

  

T-10 : ͧҾ͹͡Ѻ⿹, -20 ֧ 260 ͧ, 50Hz

ҹ

DT-971S/DT-971H/DB-640 : 160x120 ԡ 640x512 ԡ ͧҾ͹ẺҪվ, -20 ֧ 400 ͧ, 50Hz, 100Mbps 600 ֧ 2000 ͧ, 30Hz

  

DT-971S/DT-971H/DB-640 : 160x120 ԡ ͧҾ͹ẺҪվ, -20 ֧ 400 ͧ, 50Hz, 100Mbps Ethernet, Composite video output, PAL NT

ҹ

DT-9896/DT-9897/DT-9898 : 384x288 ԡ ͧҾ͹ẺҪվ, -20 ֧ 650 ͧ, 50Hz

  

DT-9896/DT-9897/DT-9898 : 384x288 ԡ ͧҾ͹ẺҪվ, -20 ֧ 650 ͧ, 50Hz

ҹ

DT-9871/DT-9873/DT-9873B/DT-9875/DT-9877/DT-9885/DT-9887 : ͧҾ͹㹵, ´ 160x120 ԡ, -20 ֧ 800 ͧ, 50Hz

  

DT-9871/DT-9873/DT-9873B/DT-9875/DT-9877/DT-9885/DT-9887 : ͧҾ͹㹵, ´ 160x120 ԡ, -20 ֧ 800 ͧ, 50Hz

ҹ

DT-9889 : ŵҾͧҾ͹㹵, ´ 80x80 ԡ, -20 ֧ 260 ͧ, 50Hz

  

DT-9889 : ŵҾͧҾ͹㹵, ´ 80x80 ԡ, -20 ֧ 260 ͧ, 50Hz

ҹ

DT-898/DT-898A/DT-889/DT-889A : ŵҾͧҾ͹㹵, ´ 80x60 ԡ, -20 ֧ 260 ͧ, 50Hz

  

DT-898/DT-898A/DT-889/DT-889A : ŵҾͧҾ͹㹵, ´ 80x60 ԡ, -20 ֧ 260 ͧ, 50Hz

ҹ

THT46 : ͧҾ͹, ´Ҿ 160x120 Pixel, -20 ֧ 350 ͧ, 㹡èѺҾ 50Hz, Ҵ˹Ҩ 2.8 , x1 ֧ x32

THT46 : ͧҾ͹, ´Ҿ 160x120 Pixel, -20 ֧ 350 ͧ, 㹡èѺҾ 50Hz, Ҵ˹Ҩ 2.8 , x1 ֧ x32

ҹ

THT32 : ͧҾ͹, ´Ҿ 32x31 Pixel, -20 ֧ 300 ͧ, 㹡èѺҾ 9Hz, Ҵ˹Ҩ 2.2 , Ҿ͹ PiP Function

 

THT32 : ͧҾ͹, ´Ҿ 32x31 Pixel, -20 ֧ 300 ͧ, 㹡èѺҾ 9Hz, Ҵ˹Ҩ 2.2 , Ҿ͹ PiP Function

ҹ

THT70 : ͧҾ͹, ´Ҿ 384x288 Pixel, -20 ֧ 400 ͧ, Ҵ˹Ҩ 3.5 , Ҿ͹ PiP Function

  

THT70 : ͧҾ͹, ´Ҿ 384x288 Pixel, -20 ֧ 400 ͧ, Ҵ˹Ҩ 3.5 , Ҿ͹ PiP Function

ҹ

THT60 : ͧҾ͹, ´Ҿ 160x120 Pixel, -20 ֧ 400 ͧ, Ҵ˹Ҩ 3.5 , Ҿ͹ PiP Function, Ҿ x1 ֧ x20

  

THT60 : ͧҾ͹, ´Ҿ 160x120 Pixel, -20 ֧ 400 ͧ, Ҵ˹Ҩ 3.5 , Ҿ͹ PiP Function, Ҿ x1 ֧ x20

ҹ

THT45 : ͧҾ͹, ´Ҿ 80x80 Pixel, -20 ֧ 350 ͧ, 㹡èѺҾ 50Hz, Ҵ˹Ҩ 2.8 , Ҿ͹ PiP Function

  

THT45 : ͧҾ͹, ´Ҿ 80x80 Pixel, -20 ֧ 350 ͧ, 㹡èѺҾ 50Hz, Ҵ˹Ҩ 2.8 , Ҿ͹ PiP Function

ҹ

THT49 : ͧͧ͹дѺ´(384x288ԡ)

GENERAL :THT49 is a high-end infrared professional camera (384 x 288pxl resolution)...

ҹ
view

 ˹á

 йԹ

 Թ

 ǹŴᤵͤ

 ǡѺ

 ԸաêԹ

 Դ

view