http://www.evertech.co.th
  
ҧ䫵Engine by iGetWeb.com

 ˹á

 йԹ

 Թ

 ǡѺ

 ԡѧâ

 ԸաêԹ

 Դ

Թ


:

:

Ǵ :


¢


Թ > ŵ

FLASHMETER : ԨԵŵ TRMS multimeter,600V AC/DC, 400kOhm, Ѫջͧѹ蹡ѹ IP67

  

FLASHMETER : ԨԵŵ TRMS multimeter,600V AC/DC, 400kOhm, Ѫջͧѹ蹡ѹ IP67

ҹ

JUPITER : ԨԵŵ AC+DC TRMS voltage, RCD, THD, Earth, Loop, Inrush

  

JUPITER : ԨԵŵ AC+DC TRMS voltage, RCD, THD, Earth, Loop, Inrush

ҹ

SDM3065X : TRMS ԨԵŵẺ, ´ 6 1/2 ѡ AC/DC voltage, AC/DC current, 2/4-wire resistance, capacitace, diode

  

SDM3065X : TRMS ԨԵŵẺ, ´ 6 1/2 ѡ AC/DC voltage, AC/DC current, 2/4-wire resistance, capacitace, diode

ҹ

SDM3045X : ԨԵŵ ´ 4 1/2 ѡ, True RMS

  

SDM3045X : ԨԵŵ ´ 4 1/2 ѡ, True RMS

ҹ

IRONMETER : TRMS AC/DC ԨԵŵ

IRONMETER : TRMS AC/DC ԨԵŵ

ҹ

HT60/HT61/HT62/HT63/HT64 : TRMS ԨԵŵ

HT60/HT61/HT62/HT63/HT64 : TRMS ԨԵŵ

ҹ

MS8209 : 5 in 1 ԨԵŵ ͧѴس / ͧѴѷ / ͧѴʧ / ͧѴ§ 㹵ǡѹ

  

MS8209 : 5 in 1 ԨԵŵ ͧѴس / ͧѴѷ / ͧѴʧ / ͧѴ§ 㹵ǡѹ

ҹ

HT701 : True RMS ԨԵŵ + ͧѴǹ 1kV, DC/AC TRMS voltage, DC/AC TRMS Current, çѹͺǹ 50-1000VDC

HT701 : True RMS ԨԵŵ + ͧѴǹ 1kV, DC/AC TRMS voltage, DC/AC TRMS Current, çѹͺǹ 50-1000VDC

ҹ

HT12 : ԨԵŵ+ѴẺ, ´ 3400 Count, AC/DC voltage, AC/DC Current, Resistance, Frequency, continuity test

HT12 : ԨԵŵ+ѴẺ, ´ 3400 Count, AC/DC voltage, AC/DC Current, Resistance, Frequency, continuity test

ҹ

MS8226/MS8226T : True RMS ԨԵŵ, ´ 4000 Count, AC/DC voltage, AC/DC current, resistance, capacitace, diode, Frequency

MS8226/MS8226T : True RMS ԨԵŵ, ´ 4000 Count, AC/DC voltage, AC/DC current, resistance, capacitace, diode, Frequency

ҹ

MS8217 : ԨԵŵ, ´ 4000 Count, AC/DC voltage, AC/DC current, resistance, capacitace, diode, Frequency, continuity test

MS8217 : ԨԵŵ, ´ 4000 Count, AC/DC voltage, AC/DC current, resistance, capacitace, diode, Frequency, continuity test

ҹ

ST-360 TRn : ŵ쪹Դ, AC/DC 1000V, DC 250mA, 20MOhm, hFE Test, ICEO, dB Test, ͧѺҵҰҹ IEC 1010-1 CAT II 1000V

ST-360 TRn : ŵ쪹Դ, AC/DC 1000V, DC 250mA, 20MOhm, hFE Test, ICEO, dB Test, ͧѺҵҰҹ IEC 1010-1 CAT II 1000V

ҹ

ST-365 TR : ŵ쪹Դ, AC/DC 1000V, DC 250mA, 20MOhm, hFE Test, ICEO, ͧѺҵҰҹ IEC 1010-1 CAT II 1000V

ST-365 TR : ŵ쪹Դ, AC/DC 1000V, DC 250mA, 20MOhm, hFE Test, ICEO, ͧѺҵҰҹ IEC 1010-1 CAT II 1000V

ҹ

YF-370A : ŵ쪹Դ, AC/DC 1000V, DC 0.25A, 20MOhm, hFE Test, AF output

YF-370A : ŵ쪹Դ, AC/DC 1000V, DC 0.25A, 20MOhm, hFE Test, AF output

ҹ

HT21 : ԨԵŵ, ´ 4000 Count, AC/DC voltage, resistance, capacitace, diode, Frequency, continuity test, duty cycle (%)

  

HT21 : ԨԵŵ, ´ 4000 Count, AC/DC voltage, resistance, capacitace, diode, Frequency, continuity test, duty cycle (%)

ҹ

SDM3055 : TRMS ԨԵŵẺ, ´ 5 1/2 ѡ AC/DC voltage, AC/DC current, 2/4-wire resistance, capacitace, diode

  

SDM3055 : TRMS ԨԵŵẺ, ´ 5 1/2 ѡ AC/DC voltage, AC/DC current, 2/4-wire resistance, capacitace, diode

ҹ

TH1951_TH1961 : TRMS ԨԵŵẺ, ´٧ش 6 1/2 ѡ AC/DC voltage, AC/DC current, 2/4-wire resistance, capacitace, diode

TH1951_TH1961 : TRMS ԨԵŵẺ, ´٧ش 6 1/2 ѡ AC/DC voltage, AC/DC current, 2/4-wire resistance, capacitace, diode

ҹ

HT401 : AC+DC TRMS ԨԵŵ, ´ 6000 Count, AC/DC voltage, AC/DC current, 2/4-wire resistance, capacitace, diode, Frequency

HT401 : AC+DC TRMS ԨԵŵ, ´ 6000 Count, AC/DC voltage, AC/DC current, 2/4-wire resistance, capacitace, diode, Frequency

ҹ

HT32_HT37_HT39 : TRMS ԨԵŵ, ´ 4000 Count, AC/DC voltage, AC/DC current, resistance, capacitace, diode, Frequency

HT32_HT37_HT39 : TRMS ԨԵŵ, ´ 4000 Count, AC/DC voltage, AC/DC current, resistance, capacitace, diode, Frequency

ҹ
view

 ˹á

 йԹ

 Թ

 ǹŴᤵͤ

 ǡѺ

 ԸաêԹ

 Դ

[close]
view